Το ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς βρίσκεται για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των μετακινήσεων και αριθμεί 42 υπεραστικά και 5 αστικά λεωφορεία, συνδέοντας το Αργοστόλι με όλα τα χωριά της Κεφαλονιάς αλλά και τους βασικούς μας σταθμούς στο Αργοστόλι, το Ληξούρι, τη Σάμη και τον Πόρο με την Πάτρα & την Αθήνα.

Το ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της εποχής και των επιβατών έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που παρέχει μέσω ανανέωσης του στόλου του με λεωφορεία νέας τεχνολογίας, μέσω εκπαίδευσης του προσωπικού και μέσω χρήσης νέων σύγχρονων παρεχόμενων υπηρεσιών που σκοπό έχουν τη μεταφορά των επιβατών με μεγαλύτερη άνεση, ασφάλεια και οικονομία.

Επειδή το ταξίδι είναι εξίσου σημαντικό με τον προορισμό...

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΕΛ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ Α.Ε.

 • Δικαίωμα μεταφοράς έχουν μόνο οι επιβάτες που προσκομίζουν έγκυρο εισιτήριο.
 • Εισιτήριο τροποποιημένο ή αλλοιωμένο καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και εφόσον η αλλοίωση ή τροποποίηση δεν συντελέστηκε από την εταιρία μας δεν θεωρείται έγκυρο.
 • Εισιτήριο που τυχόν χάθηκε ή καταστράφηκε, μερικά ή ολικά ή εισιτήριο που δεν περιέχει τα αναγκαία «κουπόνια», δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρο και θα πρέπει να ξαναγοραστεί.
 • Το εισιτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αναγραφόμενη σε αυτό διαδρομή, που περιλαμβάνει επίσης τον τόπο με την ώρα αναχωρήσεως και τον τόπο προορισμού.
 • Ο ναύλος που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στην ρητά αναφερόμενη στο εισιτήριο μεταφορά.
 • Το εισιτήριο είναι αντικείμενο αξίας και ως εκ τούτου ο επιβάτης οφείλει να το φυλάσσει με επιμέλεια. Σε περίπτωση απώλειας του δεν υπάρχει δυνατότητα επανέκδοσης.
 • Ο επιβάτης υποχρεούται να φέρει μαζί του το εισιτήριο κατά τη διάρκεια της διαδρομής και να το επιδεικνύει στον οδηγό ή τον ελεγκτή όποτε και εάν αυτό του ζητηθεί.
 • Όταν το εισιτήριο υπόκεινται σε εκπτωτικό καθεστώς, ο επιβάτης υποχρεούται να έχει μαζί του το αποδεικτικό της έκπτωσης (πολύτεκνη κάρτα, φοιτητική κάρτα κ.α.) και να το επιδεικνύει όποτε αυτό του ζητηθεί. Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν έχει την ως άνω κάρτα μαζί του υποχρεούται να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της αξίας του προβλεπόμενου για τη διαδρομή εισιτηρίου.
 • Τα παιδιά μέχρι την συμπλήρωση του έκτου (6) έτους από την γέννηση τους, μετακινούνται δωρεάν.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Ή ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

 • Επιστρέφεται το 70% της τιμής του εισιτηρίου στον επιβάτη σε περίπτωση που ακυρώσει την κράτηση της θέσεως σε δρομολόγιο υπεραστικής γραμμής 8 ώρες τουλάχιστον προ της αναχωρήσεως, ή το 50% σε περίπτωση που ακυρώσει την κράτηση της θέσεως εντός 8 ωρών προ της προγραμματισμένης ώρας αναχωρήσεως του λεωφορείου.
 • Το εισιτήριο μέχρι και 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του λεωφορείου για το δρομολόγιο που έχει εκδοθεί μπορεί να τροποποιηθεί όσον αφορά την ημερομηνία ή την ώρα της αναχώρησης του επιβάτη ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπα σε αμφότερες τις περιπτώσεις χωρίς καμία επιβάρυνση των προσώπων αυτών υπό τον αναγκαίο όρο ότι θα λάβει χώρα σχετική με την ακύρωση ή τη μεταβολή του προορισμού ή του δρομολογίου ή της μεταβίβασης του εισιτήριου θεώρηση από τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρίας .

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

 • Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.
 • Οι αποσκευές των επιβατών μεταφέρονται με ευθύνη του επιβάτη.
 • Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας λόγω απώλειας αποσκευής, παρακαλούμε να αναγράφετε το ονοματεπώνυμό και τον προορισμό σας ή να υπάρχουν διακριτικά επάνω στην αποσκευή σας που να κάνουν εύκολη και σίγουρη την αναγνώριση της.
 • Το προσωπικό της εταιρείας μας, δηλαδή ο οδηγός του λεωφορείου, ο εισπράκτορας, ο εκδότης του εισιτηρίου και οι φορτοεκφορτωτές, είναι αδύνατο να γνωρίζουν τους κατόχους των αποσκευών και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση παραλαβής τους από λάθος άτομο ή στην περίπτωση απώλειας τους.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

 • Απαγορεύεται η μεταφορά παιδιών ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών χωρίς να συνοδεύεται σε όλη τη διάρκεια αυτής από ενήλικο άτομο . Το συνοδεύον τα παιδιά αυτά άτομο επιμελείται της ασφαλούς μεταφοράς αυτών.
 • Τα παιδιά μέχρι την συμπλήρωση του (6) έτους από την γέννηση τους, μετακινούνται δωρεάν.
 • Σε περίπτωση που το λεωφορείο είναι πλήρες και ο συνοδός του ανήλικου (γονέας) επιθυμεί θέση για το παιδί τότε υποχρεούται να πληρώσει ολόκληρο εισιτήριο για τη διαδρομή.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΩΝ

 • Τα ζώα μεταφέρονται εντός του χώρου των επιβατών είτε στο διάδρομο είτε στις σκάλες και κοντά στον ιδιοκτήτη/ κάτοχο τους.
 • Το βάρος τους πρέπει να είναι μέχρι δέκα(10) κιλά και να μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού διαστάσεων 50x40x35 εκατοστά.
 • Οι ιδιοκτήτες/ κάτοχοι πρέπει να συνοδεύουν τα ζώα και να έχουν μαζί τους όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για το ζώο που συνοδεύουν, τα οποία να είναι ενημερωμένα για την τελευταία διετία.
 • Τα ζώα συνοδείας αναπήρων, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου των επιβατών, κοντά στον ιδιοκτήτη τους, δεν τοποθετούνται σε καλάθι. Συγκεκριμένα οι σκύλοι βοηθείας εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.

*Κάθε λεωφορείο μπορεί να μεταφέρει μέχρι δύο κατοικίδια.

*Για τη δική σας διευκόλυνση πρέπει να κάνετε προκράτηση στο εισιτήριο σας και να δηλώσετε ότι επιθυμείτε να μεταφέρετε κάποιο κατοικίδιο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Αργοστόλι                  2671022281 και 2671022276

Ληξούρι                       2671093200

Σάμη                            2674023370

Ιθάκη                           2674032104

Πόρος                         2674072284

Αθήνα                          2105150785 και 2105129448

Πάτρα                          2610420400

Φόρμα Κράτησης Εισιτηρίων ΚΤΕΛ

Συμπλήρωσε τη φόρμα για άμεση κράτηση των εισιτηρίων σου (ΜΟΝΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η κράτηση θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν την ημερομηνία του ταξιδιού.

Σε περίπτωση, που δικαιείστε ειδική έκπτωση, παρακαλούμε επισυνάψτε το δικαιολογητικό στο τέλος της φόρμας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

  Ημερομηνία επιστροφής:
  Προορισμός επιστροφής (Υποχρεωτικά ίδιος με τον σταθμό αφετηρίας):
  Προορισμός επιστροφής (Υποχρεωτικά ίδιος με τον σταθμό αφετηρίας):
  Προορισμός επιστροφής (Υποχρεωτικά ίδιος με τον σταθμό αφετηρίας):

  *Υποχρεωτικό πεδίο
  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 26710-93200